Lotteriets historia i Sverige

LotterierLotteriets historia

Vem har inte drömt om att vinna stora summor pengar på lotteri? Den drömmen har människor haft i flera hundra år. Faktum är att nästintill lika länge har staten sett till att på ett eller annat sätt dra nytta av medborgarnas lust att spela och vinna. Politiskt har samhällsdebatten kring lotteriet och penningvinster stundtals varit hätsk och omdebatterad – inte minst kring det senaste sekelskiftet i Sverige. Vid den tidpunkten rådde det strikt spelförbud på lotterispel. Problemet var att spelförbudet ledde till att svenskarna istället spelade på lagliga lotterier i utlandet. Svenska spelare satsade svenska kronor som förlorades i lotterier utomlands, vilket man från politiskt håll ville undvika och göra något åt.

Spel och politik sitter på olika sätt ihop i Sverige. Mer om detta kan du läsa längre ner i denna artikel. Ett första undantag vad gällde spelförbudet och lotteriförordningen gjordes redan år 1897 när det Svenska Penninglotteriet arrangerades för att dra in finansiella medel åt den prestigefulla Stockholmsutställningen. Faktum är att staten insåg att lotteri-verksamheten drog in bra summor åt olika ändamål och det gjordes flera undantag från lotteriförordningen, bland annat för att bygga Nordiska Museet och Dramaten. Dessa två kulturbyggnader kan tacka Svenska Penninglotteriet för finansiering och genomförande. Undantagen pågick under hela början av 1900-talet men var begränsade till endast ett fåtal lotteridragningar per år.

Lotteridragningarna ökade årsvis

En bit in på 1900-talet började lotteridragningarna öka – både i antal dragningar och i antalet sålda lotter. Spelintresset ökade hos befolkningen och förhoppningen om en storvinst resulterade i att lottsedeln var och förblev en bristvara för många. Långa ringlande köer över flera kvarter bildades vid varje försäljningsplats för lotterier i de större svenska städerna. Konsekvensen av detta var att hoppfulla svenskar fortsatte att satsa pengar på utländska lotterier istället. Politiskt var den svenska spelfrågan ständigt debatterad och ifrågasatt, både i pressen och i riksdagen. Undantagen blev mer och mer permanenta och snart krävdes en politisk lagändring. Ett svenskt statligt lotteri inrättades och lotteriförbudet upphävdes år 1939 genom det statligt ägda Penninglotteriet AB.

Varför dröjde upphävandet av lotteriförbudet?

Spelproblematiken låg i den svenska mentaliteten, både hos befolkningen och politikerna i Sverige. Lotterispel med höga penningvinster var skadligt för samhällsutvecklingen och för Sverige. Medborgarna som plötsligt fick fickorna fulla med pengar ansågs kunna leda till ett skamligt beteende – det kunde leda till fördärv, slösaktighet och moraliskt förfall. Spelmotståndarna fanns grupperade både hos folket och hos styrande politiker. Därav kom det dröja lång tid innan lotteriförbudet upphävdes och förstatligades i Sverige. Viktigt att poängtera är att varulotterier var accepterade och mycket vanligt förekommande i Sverige under tidigt 1900-tal – att vinna föremål var helt okej. Specifikt var det penningvinster som föraktades. Dessa kunde vända upp och ner på samhället och politiskt fanns det även en oro för spelmissbruk.

Statliga spelmonopolet snart satt ur spel

Sverige är på god väg mot en uppluckring av det tidigare statliga spelmonopolet som har existerat sedan mitten av 1800-talet. Idag sker spelandet främst över internet och det gör att det svenska spelmonopolet är förlegat och i stort sett verkningslöst. Spelaktörer från andra länder når svenska spelare – oavsett om det finns svenskt spelmonopol eller inte. En annan orsak är EU:s krav på fri konkurrens och gemensamma regler på spelmarknaden. Från och med år 2019 kommer licensavtal gälla i Sverige. Samtliga spelbolag online måste betala 18 % i skatt till svenska staten. Viktigt att belysa är att det endast är marknaden för spel online som öppnas upp. Fysiska casinon, fysiska spelautomater och liknande kommer fortfarande vara inom svenskt spelmonopol.

Historien upprepar sig

I jämförelse med övriga Europa var och är Sverige fortfarande moraliskt tvetydiga till det fria spelandet om pengar. Den moraliska tvetydigheten finns djupt rotad i den svenska mentalitet – oavsett det gäller spel, alkohol eller tobak – och moralpaniken är alltid kopplad till missbruket. Historien upprepar sig på olika sätt idag. Precis som tidigare har svenska staten och politikerna insett att svenskarna förlorar pengar över internet i spelbolag registrerade utomlands. I förlängningen innebär det förlorade skatteinkomster för svenska staten. Det är specifikt spelskatterna på spel online som svenska staten vill ta del av och det är kraven från EU om fri konkurrens på spelmarknaden som har lett till att Sveriges spelmonopol nu förändras. Dock kvarstår svenskt spelmonopol vad gäller lotteriet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *